Pilnas buhalterinės apskaitos tvarkymas

Pagal pateiktus pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus tvarkoma buhalterinė apskaita, paruošiami pirminių dokumentų žurnalai, balansai, deklaracijos, ataskaitos.

Apskaitos organizavimo patikrinimas

Jei nutarėte patikrinti, kaip įmonėje organizuojamas finansininkų darbas, galime pasiūlyti jums apskaitos teisingumo įvertinimą. Atlikę įvertinimą, pateiksime išvadas apie apskaitos tvarkymo teisingumą, įstatymų ir poįstatyminių aktų laikymąsi, pateiksime rekomendacijas klaidų ištaisymui. Šios išvados sudarys galimybę įmonės vadovams įvertinti finansininkų kompetenciją ir išvengti žalos dėl padarytų klaidų.

Vyriausiojo buhalterio funkcija

Skirta įmonėms, turinčioms buhalterį – apskaitininką, kuris atlieka nesudėtingas buhalterinės apskaitos operacijas įmonės viduje. Tokiu atveju teikiamos šios paslaugos : visų buhalterio –apskaitininko atliktų operacijų patikrinimas, kitų suderintų apskaitos operacijų atlikimas, darbo užmokesčio apskaita, susijusių mokesčių apskaičiavimas bei deklaravimas, konsultacijos, vidaus ataskaitų rengimas įmonės vadovybei.

Apleistos apskaitos tvarkymas

Atsitikus taip, kad įmonės apskaitos tvarkymas buvo atidėtas ateičiai, ir po metų ar kelerių atsirado būtinybė sutvarkyti apskaitą už praėjusius laikotarpius, mes pasiruošę greitai sutvarkyti apskaitą nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikti visas ataskaitas valstybinėms institucijoms.