·  finansinių ataskaitų  rinkinio auditas, kurio metu rengiama nepriklausomo auditoriaus išvada ir laiškas vadovybei;

·  projektų auditas, kurio metu rengiama nepriklausomo auditoriaus išvada ir audito ataskaita;

·  atskirų apskaitos sričių tikrinimas, kurio metu rengiama ataskaita;