UAB „Audito ir apskaitos praktika” įkurta 2004 metų gruodžio mėn. Alytuje.

UAB „Audito ir apskaitos praktika” veiklos tikslas – teikti kvalifikuotas ir kokybiškas audito paslaugas , dalyvauti pertvarkant įmonių apskaitos sistemą, pateikiant apskaitos ir mokesčių naujoves bei žinias įmonių vadovams ir buhalteriams bei apskaitininkams. Didelis dėmesys įmonėje kreipiamas darbuotojų nuolatiniam tobulinimuisi ir kvalifikacijos kėlimui. Mūsų įmonės personalas kalba anglų, rusų, prancūzų  ir  šiek tiek lenkų bei vokiečių kalbomis.

Pagrindinės  įmonės  veiklos  sritys:

 • Finansinės atskaitomybės auditas,
 • Projektų auditas,
 • Revizoriaus paslaugos,
 • Buhalterinės apskaitos tvarkymas,
 • Apleistos buhalterinės apskaitos tvarkymas,
 • Konsultacijos buhalterinės apskaitos klausimais,
 • Konsultacijos mokesčių klausimais,
 • Finansinių ataskaitų ruošimas pagal kliento poreikius,
 • Gyventojų turto ir pajamų deklaravimas,
 • Deklaracijų tvarkymas ir pildymas,
 • Įmonių statistinių ataskaitų pildymas

UAB „Audito ir apskaitos praktika“  prisiima pilną atsakomybę už savo darbą ir užtikrina, kad paslaugos bus atliekamos profesionaliai, sąžiningai, laikantis konfidencialumo, buhalterinės etikos ir atsakomybės principų.